Trang chủ Outfit Bravo Leader

Bravo Leader

Bravo Leader Outfit Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1200vbucks Category:

Mô tả

Bravo Leader là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Bravo Leader có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Bravo Leader Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Bravo Leader cho bạn bè.