Trang chủ Outfit Astro Assassin

Astro Assassin

Astro Assassin Outfit Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 1500vbucks Category:

Mô tả

Astro Assassin là cosmetics Outfit trong Fortnite: Battle Royale

Astro Assassin có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Astro Assassin Outfit là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Outfit Astro Assassin cho bạn bè.