Trang chủ Emote Rollie

Rollie

Rollie Emote Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

Price: 500vbucks Category:

Mô tả

Rollie là cosmetics Emote trong Fortnite: Battle Royale

Rollie có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Rollie Emote là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Emote Rollie cho bạn bè.