Trang chủ Back Bling Steelfeather Shield

Steelfeather Shield

Steelfeather Shield Back Bling Epic được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip ??? Category:

Mô tả

Steelfeather Shield là cosmetics Back Bling trong Fortnite: Battle Royale

Steelfeather Shield có độ hiếm được xếp hạng mức: Epic

Cosmetics Steelfeather Shield Back Bling là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Back Bling Steelfeather Shield cho bạn bè.