Trang chủ Back Bling Slayer’s Saddlebag

Slayer’s Saddlebag

Slayer’s Saddlebag Back Bling Rare được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip ??? Category:

Mô tả

Slayer’s Saddlebag là cosmetics Back Bling trong Fortnite: Battle Royale

Slayer’s Saddlebag có độ hiếm được xếp hạng mức: Rare

Cosmetics Slayer’s Saddlebag Back Bling là item trong game Fortnite

Đừng quên để lại đánh giá và chia sẻ bài viết về Back Bling Slayer’s Saddlebag cho bạn bè.