Ngôi sao bí ẩn tuần 2 đã lên sóng! Tuần này cũng như tuần trước, đơn giải chỉ cần đi theo chỉ dẫn tại FortniteVN và lấy ngôi sao này!

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ngôi sao bí ẩn của tuần này nằm ở ngay trên nóc tòa nhà chính tại tại Lazy Links.

Sau khi làm xong tất cả các nhiệm vụ hãy đến và lấy ngôi sao Road Trip #2 và nhận 1 tier miễn phí!

Road Trip #2 Vị Trí Ngôi Sao Ẩn Ultimate Challenge
Road Trip #2 Vị Trí Ngôi Sao Ẩn Ultimate Challenge

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.