Một season mới ở Fortnite: Battle Royale, và Season 5 dường như đang mang nhiều nét ảnh hưởng từ Season 4. Chúng ta có những skin nâng cấp dưới dạng Ragnarok và Drifter, cũng như một thử thách cuối cùng, cuối cùng mà bạn có thể nhận được bằng cách hoàn thành bảy tuần đầy thử thách. Mùa trước, đó là Blockbuster, mùa này là Road Trip.

Chúng ta hãy nhìn vào loading screen đầu tiên ở đây:

Road Trip #1 loading screen
Road Trip #1 loading screen

Bạn có thể thấy rõ vị trí ngôi sao được đánh dấu trên bản đồ mà Rex đang nắm giữ. Không khó có thể nhận ra được là nó ở vị trí hầm mỏ bên cạnh khu Anarchy Acres cũ giờ được đổi tên thành Lazy Links!

Road Trip Challenge Week 1
Road Trip Challenge Week 1

Giờ việc của bạn là xem hướng dẫn làm nhiệm vụ tuần 1 season 5 fortnite thực hiện xong lấy loading screen rồi đi đến địa điểm trên để lấy ngôi sao này rồi nhận thưởng. Quá đơn giản!

Road Trip #1 Vị Trí Ngôi Sao
Road Trip #1 Vị Trí Ngôi Sao