Phiên bản 4.5 đã được phát hành, dưới đây là tất cả những gì chúng tôi tìm thấy và chắc chắn sẽ được phát hành vào mùa này! Quá nhiều skin, emote và các phụ kiện siêu đẹp siêu cute và siêu ngầu!

Criterion (Legendary) and Oblivion (Legendary)

Fireworks Team Leader (Epic) and StarSpangled Trooper (Uncommon)

Sleuth (Epic) and Gumshoe (Epic)

Vertex (Legendary)

StarSpangled Ranger (Uncommon) and Noir (Epic)

Các Loại balo và Backpacks Mới

Các Loại Pickaxe Mới

Đặc biệt trong những item mới này đó là các emote vui nhộn không thể thiếu!