Nhiệm Vụ Tuần 7 Season 4 đã bắt đầu! Dưới đây là những thách thức trong tuần này của Battle Pass Hãy ngó qua và hoàn thành thật nhanh các nhiệm vụ tuần 7 để lấy được nhân vật bí ẩn sau 7 tuần thử thách!

 

 • Deal damage with a pickaxe to opponents (250)
 • Search Chests in Risky Reels (7)
 • Consume Hop Rocks, Apples, or Mushrooms (20)
 • Score a goal on different pitches (5)
 • Follow the treasure map found in Pleasant Park (1) (HARD)
 • Assault Rifle Eliminations (5) (HARD)
 • Eliminate opponents in Shifty Shafts (3) (HARD)

Chi tiết nhiệm vụ tuần 7:

 • Gây sát thương bằng rìu lên kẻ địch
 • Mở rương vàng ở Risky Reels
 • Ăn đá không trọng lượng, táo hoặc nấm
 • Ghi bàn vào lưới tại các địa điểm khác nhau 5 lần
 • Tìm kiếm kho báu từ bản đồ ở Pleasant Park
 • Dùng Súng trường tiêu diệt 5 kẻ địch
 • Tiêu diệt 3 kẻ địch ở Shifty Shafts

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.