Một tuần trôi qua thật nhanh chúng ta lại sắp có thêm những thử thách mới với fortnite. Vậy nhiệm vụ trong tuần 2 của season 5 này chúng ta cần làm gì?

Dưới đây là thông tin chi tiết về nhiệm vụ tuần 2 của fortnite season 5. Hãy chuẩn bị các nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tối ngày 18/7/2018

Free Challenges

  • Deal damage with Assault Rifles to opponents 0 / 1000
  • Search 7 Ammo Boxes in a single match 0 / 7
  • Eliminate opponents in Paradise Palms (HARD) 0 / 3

Battle Pass Challenges

  • Score a basket on different hoops 0/5
  • Search Chests in Loot Lake 0 / 7
  • Search between an oasis, rock archway, and dinosaurs (HARD) 0 / 1
  • Sniper Rifle Eliminations (HARD) 0 / 2

Hướng dẫn làm nhiệm vụ tuần 2 season 5 sẽ có ngay sau khi các nhiệm vụ được phát hành chính thức vào tối ngày hôm nay!