Nhiệm vụ mới nhất được cập nhật những nhiệm vụ của tuần 1 đã sẵn sàng! Nhiệm vụ miễn phí chỉ có 3 trong khi những người sở hữu Battle Pass.

Fortnite Season 5 – Week 1 challenges
Fortnite Season 5 – Week 1 challenges

Nhiệm vụ miễn phí

 • Deal damage with SMGs to opponents (500)
 • Search a Supply Llama (1)
 • Clinger, Stink Bomb or Grenade Eliminations (3) (HARD)
 • Gây sát thương với SMG lên đối thủ (500)
 • Tìm kiếm một Llama cung cấp (1)
 • Clinger, Stink Bomb hoặc Grenade Eliminations (3) ( HARD )

Nhiệm vụ Battle Pass

 • Search Chests in Snobby Shores (7)
 • Search floating Lightning Bolts (7)
 • Follow the treasure map found in Risky Reels (1) (HARD)
 • Eliminate opponents in Retail Row (3) (HARD)
 • Mở hòm ở Snobby Shores (7)
 • Thu thập các tia sét trên bầu trời (7)
 • Tìm kiếm kho báu theo bản đồ ở Risky Reels (1) (HARD)
 • Tiêu diệt kẻ địch tại Retail Row (3) (HARD)

Nhiệm vụ: Follow the treasure map found in Risky Reels

Bạn có thể có ngôi sao này khi đậu ngay phía trên nóc hầm gần Tomato

Kho Báu Tuần 1 Season 5 Fortnite
Kho Báu Tuần 1 Season 5 Fortnite

Lightning Bolts

Bạn phải thu thập được 7 huy hiệu tia sét trên bầu trời ở các khu vực khác nhau trên bản đồ. Những tia sét này rất dễ nhận biết tuy nhiên cần xây dựng để có thể lấy được. Các khu có tên trên bản đồ đều có huy hiệu tia sét.

Search floating Lightning Bolts
Search floating Lightning Bolts

Các nhiệm vụ còn lại hầu như là đơn giản hơn nhất nhiều! Chúng tôi sẽ cập nhật nhiệm vụ đặc biệt mang tên Road Trip sớm nhất khi có thông tin cụ thể!

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.