Nhiệm vụ ẩn Season 4 tuần 5 nhiệm vụ ẩn là một tính năng mới trong Fortnite Battle Royale, Những thách thức bom tấn. Người chơi phải hoàn thành mọi thử thách trong tuần để hoàn thành thử thách ẩn này, trong ảnh loading khi nhận được sẽ đó có một đầu mối về nơi có thể tìm thấy một ngôi sao ẩn trên bản đồ.


Trên đây là màn hình tải bộ phim bom tấn cho Tuần thứ 5: Nhìn kỹ vào ảnh, bạn có thể thấy Battle Star ở chế độ nền và nó nằm ngay trên biểu tượng con cua:

Con cua nằm ở vị trí phía moisty mire bạn chỉ cần bay lên đỉnh và lấy nó vậy là xong!