Season 4 đã đi đến những tuần, ngày cuối cùng và để kết thúc mùa 4 bắt đầu mùa 5 chúng ta cần làm hết nhiệm vụ tuần cuối cùng. Tuần 10! Nhiệm vụ của tuần 10 gồm những gì? Hãy xem và chuẩn bị!

Season 4 sẽ sớm kết thúc vào hơn một tuần nữa! Những ấn tượng không thể quên từ thiên thạch rơi rồi phóng tên lửa làm cho mùa 4 đặc biệt hơn cả. Hãy cùng đón đợi những điều thú vị hơn từ Epic Games sau khi hoàn thành xong các nhiệm vụ cuối cùng của season 4 nhé!

  • Search Chests in Junk Junction (7)
  • Deal damage to opponents structures (5000)
  • Search a Chest, Ammo Box & Supply Drop in a single match (3)
  • Skydive through Floating Rings (20)
  • Search between movie titles (HARD) (1)
  • Eliminate opponents (HARD) (10)
  • Eliminate opponents in Fatal Fields (HARD) (3)

Update: Đây là những nhiệm vụ chính thức trong tuần 10 season 4 của game fortnite!