Tuần 8 nhiệm vụ của bạn còn dang dở? Hãy xem hướng dẫn và làm hết ngay đi vì FortniteVN hôm nay sẽ update các nhiệm vụ trong tuần 9 Season 4 của game fortnite!

Chi tiết nhiệm vụ tuần 9 season 4:

  • eal damage with Explosive Weapons to opponents (500)
  • Search Chests in Moisty Mire (7)
  • Use a Shopping Cart (1)
  • Visit the center of Named Locations in a Single Match (4)
  • Follow the treasure map found in Haunted Hills (1) (HARD)
  • Shotgun Eliminations (4) (HARD)
  • Eliminate opponents in Anarchy Acres (3)

Nếu bạn vẫn chưa đạt đủ 100 tier thì nhanh lên nhé hãy unlock skin Omega trước khi season 4 kết thúc. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ cũng như cập nhật các thông tin chi tiết về nhiệm vụ tuần 9 tại FortniteVN!

Tất cả các thông tin về nhiệm vụ tuần 9 season 4 đều được lấy từ data game v4.4 Nếu có bất kì thay đổi nào trước khi phát hành chính thức, chúng tôi sẽ cập nhật tại đây.