Như trong tiết lộ từ các file game được update trong phiên bản 4.3 mới đây chúng ta đã biết được là item Bounce Pads sẽ trở lại và hôm nay trong game chính thức đã có thông báo đưa item này trở lại với nhiều cải tiến mới.

Miếng nhảy Bounce Pads sẽ không làm bạn bị mất máu khi thực hiện nhảy dù ở độ cao bao nhiêu đi nữa!

Bài đăng này sẽ được cập nhật với bất kỳ thông tin bổ sung nào được phát hành.