Nhiệm vụ tuần 9 đã chính thức được phát hành, dưới đây là danh sách nhiệm vụ cũng như một số gợi ý cho các nhiệm vụ để bạn tiết kiệm thời gian.

FREE CHALLENGES

 • Gây 500 damage cho đối thủ bằng vũ khí nổ
 • Sử dụng xe đẩy hoặc xe golf biểu diễn được tổng 150.000 điểm
 • Tìm kho báu theo bản đồ được tìm thấy tại Shifty Shafts (Vị trí trong clip dưới)

BATTLE PASS CHALLENGES:

 • Tới 7 vị trí của có tượng đầu đá khác nhau
 • Tiêu diệt 5 đối thủ bằng assault rifle (Các loại súng trường)
 • Tiêu diệt 3 đối thủ tại Tomato Temple
 • Nhiệm vụ mở rương gồm 5 bước theo thứ tự mở rương như sau:
 1. Mở 1 rương tại Haunted Hills
 2. Mở 1 rương tại Shift Shafts
 3. Mở 1 rương tại Lazy Links
 4. Mở 1 rương tại Tilted Towers
 5. Mở 1 rương tại Risky Reels

Các bạn có thể tham khảo vị trí trong bản đồ trên. Chúc các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ!