Dưới đây là hướng dẫn làm một số nhiệm vụ khó trong tuần 2 season 5 các bạn có thể tham khảo để tăng tốc thời gian làm nhiệm vụ của mình và sớm có được những tier cao hơn và nhanh hơn!

  • Gây sát thương với Assault Rifles lên đối thủ 1000 damage
  • Mở 7 Hộp đạn trong một trận đấu
  • Tiêu diệt 3 đối thủ ở Paradise Palms
  • Mở 7 rương vàng tại Loot Lake
  • Sniper Rifle tiêu diệt 2 đối thủ
  • Ghi 5 điểm với bóng rổ tại các vị trí khác nhau

Các nhiệm vụ trên chỉ cần chơi và thực hiện theo đúng chỉ dẫn là sẽ xong tuần này chỉ có nhiệm vụ kho báu các bạn sẽ cần trợ giúp để đỡ mất thời gian.

Search between an oasis, rock archway, and dinosaurs:

Search between an oasis, rock archway, and dinosaurs:
Search between an oasis, rock archway, and dinosaurs:

Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn và đi tới vị trí trong ảnh sau:

Vị trí ngôi sao kho báu tuần 2 season 5 fortnite
Vị trí ngôi sao kho báu tuần 2 season 5 fortnite

Sau khi các bạn hoàn tất các nhiệm vụ tuần 2 các bạn có thể xem bài: Road Trip #2 Vị Trí Ngôi Sao Ẩn Ultimate Challenge Để có thể lấy ngôi sao ẩn của tuần 2 season 5 fortnite!

Chúc các bạn sớm hoàn thành hết các nhiệm vụ tuần 2!