Vậy là tuần cuối cùng của season 5 đã chính thức được phát hành, trong tuần này chúng ta cần phải làm các nhiệm vụ như sau:

FREE CHALLENGES:

  • Tìm 7 mảnh ghép hình
  • Sử Dụng 20 quả táo hoặc nấm
  • Tiêu diệt 10 đối thủ

BATTLE PASS CHALLENGES:

  • Mở 7 rương tại Salty Springs
  • Gây 5000 sát thương cho đối thủ
  • Tìm kho báu theo gợi ý
  • Nhiệm vụ tiêu diệt đối thủ lật lượt mỗi game:
  1. Tiêu diệt 1 đối thủ tại Pleasant Park
  2. Tiêu diệt 1 đối thủ tại Wailing Woods
  3. Tiêu diệt 1 đối thủ tại Lucky Landing

Để có thể thực hiện nhanh các bạn dựa theo bản đồ nhiệm vụ tuần 10 phía dưới đây:

Week 10 season 5 maps challenges
Week 10 season 5 maps challenges