Hôm nay sẽ là ngày phát hành nhiệm vụ tuần cuối cùng trong season 6 của Fortnite. Dưới đây sẽ là danh sách nhiệm vụ và bản đồ hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể. Bạn có thể tham khảo để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Season 6 - Week 10 challenges
Season 6 – Week 10 challenges

Free Challenges

 • Xây dựng 250 cấu trúc.
 • Ghé thăm tàu Viking, Một con lạc đà, và một chiếc xe buýt bị rơi.
 • Mở 7 rương tại Tilted Towers hoặc Paradise Palms.

Battle Pass Challenges

 • Đặt tháp pháo (Mounted Turrets ) trong 3 trận đấu khác nhau.
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ chạy đua cùng thời gian.

Nhiệm vụ ghé thăm các địa điểm:

 • Giai đoạn 1: Đáp xuống Lazy links
 • Giai đoạn 2: Snobby Shores
 • Giai đoạn 3: Lucky Landing

Nhiệm vụ loại bỏ đối thủ:

 • Giai đoạn 1: Tiêu diệt 1 đối thủ bằng Shotgun.
 • Giai đoạn 2: Tiêu diệt 1 đối thủ bằng Assault rifle (Súng trường)
 • Giai đoạn 3 :Tiêu diệt 1 đối thủ bằng Pistol (súng lục)

Nhiệm vụ tuần cuối cùng có vẻ khá dễ thở so với các tuần trước.  Dưới đây là bản đồ nhiemj vụ tuần 10, tuần cuối cùng trước khi season 7 bắt đầu!

Maps Challenges Fortnite Season 6 Week 10
Maps Challenges Fortnite Season 6 Week 10

Chúc các bạn sớm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ!