Hướng dẫn chi tiết cách làm nhiệm vụ tuần 7 trong fortnite season 4. Như đã được hé lộ trong các bài đăng trước nhiệm vụ ẩn tuần 7 này hết sức đơn giản. Với những gợi ý rõ ràng từ tấm hình loading bạn nhận được khi hoàn tất các nhiệm vụ tuần 7 trong fortnite, Cùng xem bức hình dưới đây:

Quá dễ dàng! Để lấy được ngôi sao, chỉ cần đi đến giữa Dusty Divot và bạn sẽ tìm thấy nó trên đỉnh của thiên thạch bị nứt ra.

Lưu ý: Bạn phải hoàn thành tất cả các thách thức Tuần 7 để Battle Star xuất hiện.

Sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được nhân vật cùng các tùy chỉnh như sau