Để giúp làm nhanh nhiệm vụ FortniteVN sẽ hướng dẫn một số nhiệm vụ khó để các bạn không mất nhiều thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ này!

Vị trí của Kho báu của tuần 8 season 4

Nhìn ảnh dưới là các bạn có thể biết được vị trí của kho báu tuần này ỏ vị trí gần cây xăng giữa retail row và khu nhà tù!

Tìm kiếm tượng quỷ lùn

Nhiệm vụ đi tìm các bức tượng quỷ lùn khá khó. Tượng quỷ lùn nằm khắp bản đồ và bạn cần phải tìm được 7 bức tượng để xong nhiệm vụ này

Đây là gợi ý bằng hình ảnh bản đồ! Có đầy đủ các vị trí của các tượng quỷ lùn, đây có thể không phải tất cả nhưng cũng đủ để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ này!