Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ trong tuần 7 season 6 và các hướng dẫn gợi ý cùng bản đồ tóm tắt để các bạn có thể hoàn thành nhanh các nhiệm vụ trong tuần này.

Week 7 season 6 challenges
Week 7 season 6 challenges

Free Challenges

 • Mở 7 rương đạn trong 1 trận đấu
 • Gây 500 damage headshot lên đối thủ
 • Gây dame trong một trận đấu:

– Giai đoạn 1: Gây 300 damage
– Giai đoạn 2: Gây 400 damage
– Giai đoạn 3: Gây 500 damage

Battle Pass Challenges

 • Nhiệm vụ phá hủy:
  – Giai đoạn 1: Phá hủy 50 cây
  – Giai đoạn 2: Phá hủy 25 đá
  – Giai đoạn 3: Phá hủy 10 xe ô tô
 • Nhảy qua 20 vòng trên trời
 • Sử dụng các item:
  – Giai đoạn 1: 5 trái táo
  – Giai đoạn 2: 60 máu bằng Bandages
  – Giai đoạn 3: 100 máu bằng Medkits
  – Giai đoạn 4: 50 máu bằng Slurp
 • Tiêu diệt 3 đối thủ tại Pleasant Park

Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bạn sẽ nhận được hình nền phía trên và đừng quên theo hướng bản đồ nhiệm vụ để lấy kho báu ẩn cũng như theo dõi tiến trình nhiệm vụ của bạn, bản đồ nhiệm vụ được thực hiện bởi squatingdog:

Maps challenges week 7 season 6 fortnite
Maps challenges week 7 season 6 fortnite

Chúc các bạn sớm hoàn thành thử thách tuần 7 sớm nhất.