Như thường lệ Dưới đây là hướng dẫn để có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần 9 season 6 game fortnite và bản đồ hướng dẫn chi tiết cách làm nhiệm vụ.

Chúc các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ tuần này.

Fortnite Season 6, Week 9 Challenges
Fortnite Season 6, Week 9 Challenges

Free Pass Challenges

 • Bay 30s trên trời với bất kỳ phương tiện di chuyển nào (Sử dụng bóng bay vẫn tính)
 • Giành được 10 điểm ở trò chơi có bản vẻ anh hề

Nhiệm vụ sử dụng vật phẩm

 • Giai đoạn 1: ăn 5 nấm.
 • Giai đoạn 2: sử dụng giáp nhỏ
 • Giai đoạn 3: sử dụng giáp lớn
 • Giai đoạn cuối: sử dụng chug jug

Battle Pass Challenges

 • Gây 300 sát thương bằng bom nổ, bom dính.
 • Sử dụng thuốc nổ TNT để phá hủy 10000 cấu trúc của đối thủ.
 • Loại bỏ 3 đối thủ bằng bazoka hoặc Grenade Launcher.

Nhiệm vụ gây sát thương

 • Giai đoạn 1: Gây sát thương bằng lựu đạn.
 • Giai đoạn 1: Gây sát thương bằng Grenade Launcher.
 • Giai đoạn cuối: Gây sát thương Quad launcher.

Bản đồ nhiệm vụ Fortnite Tuần 9 Season 6

Fortnite Season 6, Week 9 Cheat Sheet Map
Fortnite Season 6, Week 9 Cheat Sheet Map

Bản đồ nhiệm vụ tuần này được thực hiện bởi It’s Energie! Hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa nhân vật cuối cùng của season 6 này.