Tuần 6 của game fortnite trong season 6 này vẫn là các nhiệm vụ cần phải hoàn thành! Hãy cùng điểm qua một số nhiệm vụ và hướng dẫn hoàn thành các nhiệm vụ này nhanh nhé!

Free Challenges

 • Sử dụng Port-a-Fort hoặc Port-a-Fortress trong (5) trận đấu khác nhau
 • Mở Ammo ở 7 Địa điểm được đặt tên khác nhau
 • Bấm chuông cửa nhà khi có đối thủ ở bên trong

Battle Pass Challenges

 • Giai đoạn 1: Đáp tới Greasy Grove
  • Giai đoạn 2: Đáp tới Wailing Woods
  • Giai đoạn 3: Đáp tới Divine Dusty
  • Giai đoạn 4: Đáp tới Pleasant Pack
  • Giai đoạn cuối cùng: Đáp tới Paradise Palms
 • Giai đoạn 1: Nhảy nhót trên đỉnh tháp đồng hồ
  • Giai đoạn 2: Nhảy nhót trên đỉnh của một cây màu hồng
  • Giai đoạn cuối cùng: Nhảy nhót trên đỉnh của một ngôi sao khổng lồ
 • Dành được 3 điểm hoặc hơn tại các điểm bắn người nộm (Vị trí trên bản đồ)
 • Loại bỏ 3 đối thủ gần bất kỳ trong khu vực bị hòn đảo bay

Bản đồ hướng dẫn chi tiết by squatingdog: