Trang chủ Nhiệm Vụ Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 2 Season 6 Fortnite

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 2 Season 6 Fortnite

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 2 Season 6 Fortnite
Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 2 Season 6 Fortnite

Nhiệm vụ tuần 2 chính thức được mở khóa và chúng ta đã có thể thực hiện được các nhiệm vụ này. Sau đây là một số gợi ý để các bạn có thể thực hiện nhanh các nhiệm vụ tuần này mà không tốn nhiều thời gian.

Bản đồ nhiệm vụ fortnite tuần 2 season 6 

Maps Challenges Fortnite Season 6 Week 2
Maps Challenges Fortnite Season 6 Week 2

Bản đồ được thực hiện bởi: squatingdog

Nhiệm Vụ Miễn Phí

 • Đi đến những nơi bị phong ấn trên bản đồ.
 • Sử dụng 3 Shadow Stone trong các lần chơi khác nhau
 • Giai đoạn 1: Gây sát thương 200 damage với Assault Rifles cho đối thủ
  • Giai đoạn 2: Gây 200 sát thương với Assault Rifles Burst cho những người phản đối
  • Giai đoạn 3: Gây 200 sát thương với Assault Rifles Silenced  cho những người phản đối

Nhiệm Vụ Battle Pass

 • Loại bỏ một đối thủ cách xa ít nhất 50m
 • Gây sát thương 500 damage bằng Pistols (Súng lục các loại) cho đối thủ
 • Sử dụng SMG loại bỏ 3 đối thủ
 • Giai đoạn 1: Gây sát thương 200 damage với Hunting Rifles cho đối thủ
  • Giai đoạn 2: Gây sát thương 200 damage  với Bolt-Action Sniper Rifles cho đối thủ
  • Giai đoạn 3: Gây sát thương 200 damage  với  Heavy Sniper Rifles cho đối thủ

Sau khi hoàn tất các nhiệm vụ của tuần 2 season 6 các bạn có thể thực hiện nhiệm vụ ẩn Hunting Party #2. Chúc các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ.