Hướng dẫn nhiệm vụ hàng tuần của season 8 kèm bản đồ hướng dẫn nhiệm vụ fortnite chi tiết. Các bạn hãy lưu lại bài viết này vào facebook để có thể tìm ra ngay khi cần thiết nhé. Bài viết này sẽ được update hàng tuần tại FortniteVN!

Trở lại
Tiếp

GUIDE WEEK 2 CHALLENGES FORTNITE

Free Challenges

  • Hạ cánh xuống: The Block => Dusty Divot => Polar Peak => Snooby Shores => Paradise Palm
  • Gây 200 damage vào Supply Drop
  • Tiêu diệt 3 đối thủ ở Salty Springs hoặc Haunted Hills

Battle Pass Challenges

  • Hồi 25 máu bằng táo => Sử dụng lửa trại hồi 50 máu => Sử dụng Med Kit hồi 75 máu
  • Tham quan những địa điểm theo hướng Đông Tây Nam Bắc
  • Gây 100 damage vào người bằng khẩu đại bác cướp biển
  • Mở rương ở 3 điểm có tên trên bản đồ
Week 2 Season 8 Map Challenge
Week 2 Season 8 Map Challenge
Trở lại
Tiếp

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.