Trang chủ Battle Royale Full HD Cosmetics Trong Bản Cập Nhật V5.41 Fortnite

Full HD Cosmetics Trong Bản Cập Nhật V5.41 Fortnite

Full HD Cosmetic V5.41 Fortnite
Full HD Cosmetic V5.41 Fortnite

Hiện bản cập nhật v5.41 đã chính thức hoạt động và trong bản cập nhật lần này chúng ta có tất cả 7 món mới được thêm vào. Cùng xem chi tiết về độ hiếm và các hình ảnh liên quan các bạn bấm vào các item phía dưới.!

Outfit

Back Bling

Glider