Hiện bản cập nhật v5.41 đã chính thức hoạt động và trong bản cập nhật lần này chúng ta có tất cả 7 món mới được thêm vào. Cùng xem chi tiết về độ hiếm và các hình ảnh liên quan các bạn bấm vào các item phía dưới.!

Outfit

Back Bling

Glider