Season 6 đã được cập nhật hoàn tất. Dưới đây là list 86 cosmetics mà chúng tôi tìm thấy trong lần cập nhật này. Để xem chi tiết và hình ảnh chất lượng cao, vui lòng bấm vào các item dưới đây.

Ngoài ra toàn bộ cosmetics trong game Fortnite được Fortnite việt nam  tổng hợp tại địa chỉ: https://fortnitevn.com/cosmetics

Outfit

Glider

Emote

Pickaxe

Back Bling

PET

Loading Screen

Spray

Emoji

Skydiving Trail

Toy

Umbrella