Trang chủ Battle Royale Full Cosmetics Trong v7.40 Skins, Pickaxes, Back Bling…

Full Cosmetics Trong v7.40 Skins, Pickaxes, Back Bling…

Fortnite v7.40 Cosmetics
Fortnite v7.40 Cosmetics

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emote và Wraps. Được thêm vào trong game tại bản cập nhật v7.40. Các item dưới đây hiện vẫn chưa rõ ngày phát hành chính thức và cách thức để có được các vật phẩm này. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi có thêm thông tin chi tiết!

Skins

Back Bling

Pickaxe

Glider

Wrap

Emote