Chúng tôi đã cập nhật các hình ảnh chất lượng cao về những Cosmetics sắp tới sẽ xuất hiện trong game. Bao gồm tất cả các hình ảnh về các Outfit, Pickaxe, Toy, Back Bling… 
Hiện tại các hình ảnh full body các outfit và giá của các Cosmetics vẫn đang trong quá trình bổ sung bởi nhiều Cosmetics vẫn chưa được xác định!

Dưới đây là một số mẫu mà các bạn có thể xem trước icon của các outfit. Để xem chi tiết thông tin và đánh giá cho outfit hoặc các Cosmetics vui lòng bấm vào hình ảnh.

Outfit

Back Bling

Pickaxe

Và còn rất nhiều các Cosmetics khác được update trong part 5.0 của game fortnite khác bạn có thể xem tại đây