Những người khai thác dữ liệu đã phát hiện ra ‘Proximity Grenade Launcher’. Trong tệp cập nhật Fortnite Battle Royale v9.20.

Được phát hành vào thứ năm, ngày 6 tháng 6, bản cập nhật Fortnite v9.20 bao gồm một loạt các thay đổi và thông tin mới.Tất cả đều liên quan đến các tuần còn lại của Phần 9.

Proximity Grenade Launcher
Proximity Grenade Launcher

Mặc dù bản cập nhật bao gồm thiết bị ‘Storm Flip’ mới, nhiều thay đổi cân bằng khác nhau. Nhiều loại súng được gỡ bỏ và thêm vào. Những người khai thác dữ liệu đã rất nỗ lực tìm kiếm các tệp cập nhật để bổ sung trong tương lai.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là ‘Proximity Grenade Launcher‘. Có thể là sự bổ sung chất nổ mới nhất cho Fortnite BR.

Theo Storm Shield One, Trình phóng Lựu đạn gần sẽ có sẵn trong các biến thể Epic và Legendary. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu vũ khí này sẽ được thêm vào Battle Royale hay nó sẽ là độc quyền Save The World.

Epic Proighbor Grenade Launcher sẽ gây sát thương 67 điểm và có thời gian tải lại 3.0 giây. Trong khi hiếm có Huyền thoại sẽ gây 70 sát thương với thời gian tải lại 2.84 giây.

L / R: Sát thương, Tốc độ bắn, Tạp chí và Thời gian tải lại – thông qua Storm Shield One
Các chỉ số này là một chút áp đảo khi so sánh với các Súng phóng lưc khác của Fortnite, vì vậy chúng ta có thể cần chờ xem vũ khí này sẽ hiệu quả nhất trong trò chơi như thế nào.