Chúng ta đã nhận được thông báo chính thức về loại vũ khí mới sắp ra mắt! Vậy những gì cần biết về loại súng này trước khi nó ra mắt? dưới đây là chi tiết thông tin mà FortniteVN tổng hợp!

Được Epic Games giới thiệu như là một trong những loại súng có công suốt cao và tốc độ bắn rất nhanh!

Drum Gun | Uncommon

  • Damage: 26
  • Fire Rate: 9
  • Magazine Size: 50
  • Reload Time: 3.15 seconds
  • Ammo Type Ammo: Medium Bullets

Drum Gun | Rare

  • Damage: 27
  • Fire Rate: 9
  • Magazine Size: 50
  • Reload Time: 3 seconds
  • Ammo Type Ammo: Medium Bullets

Drum Gun là một vũ khí lai kết hợp sức mạnh của một khẩu súng trường với khả năng gây ức chế và tốc độ bắn của một SMG. Có thể được tìm thấy ở trên sàn nhà, rương vàng và máy bán hàng tự động.