Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ sắp tới sẽ diễn ra trong tuần 3 season 5 của game fortnite, những nhiệm vụ này chúng tôi lọc ra từ data game sau phiên bản update 5.1.0

Fortnite hiện có ba nhiệm vụ miễn phí mỗi tuần và bốn nhiệm vụ khác cho người chơi sở hữu battle pass. Người chơi phải hoàn thành tất cả bảy nhiệm vụ để hoàn thành thử thách Road Trip (Nhiệm vụ tìm ngôi sao ẩn).

Danh sách nhiệm vụ tuần 3, season 5 như sau:

Free Challenges

  • Deal damage to opponents in a single match (500)
  • Use a Launchpad (1)
  • Follow the treasure map found in Flush Factory (HARD) (1)

Battle Pass Challenges

  • Search chests in Fatal Fields (7)
  • Shoot a Clay Pigeon at different locations (5)
  • Eliminate opponents in Haunted Hills (5)
  • Explosive weapon eliminations (HARD) (3)

Các bạn có thể nhận ra một số nhiệm vụ lạ như Shoot a Clay Pigeon at different locations đây là  một nhiệm vụ mới được thêm vào, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ này ngay sau khi nhiệm vụ tuần 3 được phát hành chính thức!

Lưu ý: có thể có thêm những thay đổi trước ngày phát hành các nhiệm vụ này! Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết khi có thêm thông tin.