Epic đã phát hành các bản vá cho bản cập nhật nội dung v4.3 có item Bouncer mới! Đây là tất cả những gì bạn cần biết:

Bouncer Trap (Battle Royale)

Vũ khí + iTem

 • Bouncer trap đã được thêm vào.
 • Rare item màu xanh dương là bẫy hiếm.
 • Bạn có thể tìm thấy trong Treasure Chests, Supply Drops, Supply Llamas hoặc ngay trên sàn nhà một cách ngẫu nhiên
 • Có thể đặt trên sàn và tường.
 • Giúp người chơi khi sử dụng sẽ nhảy cao và không hề có fall damages

Điều Chỉnh Và Building

Hiện Epic đang thực hiện những thay đổi sau để giải quyết một số mối quan tâm hàng đầu, bao gồm: Rocket Launcher và sự bá đạo của Launcher trong những phút quyết định về cuối game… Epic đang làm việc với nó để đem lại cân bằng cho các lá chắn được bạn xây dựng!

Minigun và việc sử dụng được tất cả đạn cho đến khi hết cũng là một vấn đề chúng tôi đang theo dõi, sẽ có những thay đổi cần thiết chúng tôi đánh giá tác động mỗi khi người chơi sử dụng để có thể đưa ra những thay đổi hợp lý

Điều chỉnh quan trọng:

Đã xóa bỏ việc giảm damage ở cự ly xa cho Rifles, SMGs, Pistols, và LMGs. Bán kính nổ của C4 tăng từ 400 lên 600. (Ảnh hưởng lên các cấu trúc)

Supply Llama

 • Giảm vật liệu từ 500 đến 200 cho mỗi tài nguyên.
 • Đã xóa đạn bazooka

Loot vật liệu điều chỉnh

 • Giảm 33% tỷ lệ tìm thấy vật liệu trên sàn nhà
 • Giảm nguyên liệu khi nhặt được 33% (tức là nhặt 30 bây giờ chỉ được 20)

Điều chỉnh về đạn

 • Đạn nhỏ nhặt được 18 viên thay vì 12
 • Sát thương của đạn nổ sẽ giảm 50% (Ảnh hưởng lên các cấu trúc)

Minigun 

 • Độ chính xác tăng 10%.
 • Số lượng đạn nhỏ thu được tăng từ 60 lên 100
 • Thiệt hại đối với các vật liệu tăng từ 25 lên 30.

Chế độ team 20 người

 • Cơn bão vòng 1 sát thương mỗi lượt giảm từ 10 xuống 1.
 • Cơn bão vòng 2 sát thương mỗi lượt giảm từ 10 xuống còn 2.
 • Cơn bão vòng 3 sát thương mỗi lượt giảm từ 10 xuống còn 4.
 • Cơn bão vòng 4 sát thương mỗi lượt giảm từ 10 xuống 8.