Hôm nay chúng ta đã nhận được thông báo rằng Guided Missile sẽ được thêm vào sớm tuy và đi kèm với Guided Missile đó chính là chế độ chơi Explosives LTM vô cùng hấp dẫn trong fortnite!

New Mode Explosives LTM
New Mode Explosives LTM

Trong chế độ chơi Explosives LTM mọi vũ khí đều là vũ khí gây nổ! Và có thể một lần nữa Jetpack sẽ được thêm trở lại như một món đồ bổ trở cho chế độ chơi này. Nhiều khả năng jetpack thử nghiệm lần này sẽ có thể sẽ được Tên lửa có hướng dẫn này khiến nó trở lại Fortnite vào ngày mai, nó sẽ phù hợp với chế độ mới này cân nhắc để chuyển thành item chính thức trong game sau một thời gian vắng bóng.
Jetpack fortnite icon
Jetpack fortnite icon

Tên lửa có điều khiến sẽ trở lại Fortnite vào ngày mai, nó sẽ phù hợp với chế độ chơi mới này. Rất có thể những cập nhật này sẽ diễn ra vào hôm nay hoặc sau khi cập nhật nhiệm vụ tuần 4 của season 5.
Chúng tôi sẽ giữ cập nhật cho bài đăng này!