Patch Notes V11.40 Battle Royale Update

v11.40 is live for Battle Royale and includes the following changes: Introducing Sidegrading: the Heavy Assault Rifle returns. In non-competitive playlists, you can now...

Fortnite Season 8 Khẳng Định Top 1 Dòng Game Battle Royale

Hôm nay bản cập nhật cho season 8 chính thức được phát hành. Có quá nhiều những thay đổi về bản đồ, vũ khi...

Bản Cập Nhật Mới v7.40 Và Những Điều Quan Trọng

Hôm nay bản cập nhật v7.40 đã chính thức được cập nhật và trong bản cập nhật này có những gì đáng để tâm?...

Fortnite v7.30 Patch Notes – Hỗ Trợ Tay Cầm BT Cho...

Bản cập nhật V7.30 đã chính thức được phát hành và một trong những chú ý quan trọng nhất trong bản cập nhật này...

Tóm Tắt Quan Trọng V7.01 Patch Notes Fortnite

Bản cập nhật V7.01 đã chính thức được cập nhật và trong bản cập nhật này có những gì quan trọng mà bạn cần...

Fortnite Season 7 – Tóm Tắt Quan Trọng Patch Notes V7.0

Battle Pass (Battle Royale) Season mới, Battle Pass mới. 100 cấp độ, hơn 100 phần thưởng mới. Hiện có sẵn trong trò chơi với giá 950 V-Bucks. X-4...

Patch Notes v6.31 Fortnite: Pump Shotgun vs Team Rumble LTM

Hôm nay bản cập nhật mới v6.31 đã chính thức được phát hành. Cùng FortniteVN ngó qua xem có những thay đổi gì quan...

Fortnite Patch Notes v6.30: Team Burger Đại Chiến Team Pizza!

Patch Notes v6.30 dành cho những ai yêu thích và muốn biết được bản cập nhật đã thay đổi game ra sao, Dưới đây...