Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hàng Tuần Fortnite Season...

Hướng dẫn nhiệm vụ hàng tuần của season 8 kèm bản đồ hướng dẫn nhiệm vụ fortnite chi tiết. Các bạn hãy lưu lại...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Thử Thách Hàng Tuần Season 7 Fortnite

Bắt đầu từ season 7 chúng tôi sẽ cập nhật tất cả các hướng dẫn làm nhiệm vụ hàng tuần tại bài viết này....

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Fortnite Tuần 10 Season 6

Hôm nay sẽ là ngày phát hành nhiệm vụ tuần cuối cùng trong season 6 của Fortnite. Dưới đây sẽ là danh sách nhiệm...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 9 Season 6 Fortnite

Như thường lệ Dưới đây là hướng dẫn để có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần 9 season 6 game fortnite và bản đồ...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Fortnite Tuần 8 Season 6

Các nhiệm vụ của tuần 8 đã chính thức được mở khóa, các bạn có thể theo dõi những hướng dẫn dưới đây để...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần Week 7 Season 6...

Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ trong tuần 7 season 6 và các hướng dẫn gợi ý cùng bản đồ tóm tắt...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tuần 6 Season 6 Fortnite

Trước khi đến với hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ tuần này chúng ta cùng điểm qua list nhiệm vụ của tuần thứ 6...

Hướng Dẫn Hoàn Thành Tất Cả Nhiệm Vụ Fortnitemares

Trong event lần này sẽ có tất cả 5 loạt thử thách được chia ra và nhiệm vụ của người chơi đó là phải...