Fortnite: Súng Phóng Lựu Mới Có Thể Sắp Ra Mắt

Những người khai thác dữ liệu đã phát hiện ra 'Proximity Grenade Launcher'. Trong tệp cập nhật Fortnite Battle Royale v9.20. Được phát hành vào thứ...

Tổng hợp Cosmetics (Skins, Emotes, Pickaxe..) Fortnite season 8

Tổng hợp tất cả các item bao gồm Skins, Emotes, Back Bling... Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các item này...

Full Cosmetics Trong v7.40 Skins, Pickaxes, Back Bling…

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emote và Wraps. Được thêm vào trong game tại bản cập nhật v7.40. Các item...

Trọn Bộ Cosmetics (Skins, Emotes,Pickaxe…) Fortnite Patch v7.30 Update

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emotes và Wraps được tìm thấy trong bản cập nhật v7.30 Fortnite. Trong phiên...

Tổng Hợp Cosmetics Update Trong Fortnite Patch v7.20

Tổng hợp tất cả các Skins, Emotes, Gliders... tất cả đều được tìm thấy trong patch mới nhất v7.20. Hiện fortnite có cập nhật thêm...

Trọn Bộ Cosmetics Trong Bản Cập Nhật V7.10 Fortnite

Phiên bản V7.10 đã chính thức được cập nhật vào ngày 18-12-2018 Có tất cả hơn 50 item mới đã được thêm vào database của...

Tổng Hợp Skin Và Các Cosmetics Trong Season 7

Dưới đây là tổng hợp tất cả các Skin Và Các Cosmetics trong PB season 7 của game fortnite. Đây là bài đăng sẽ update...

Patch Notes v6.31 Fortnite: Pump Shotgun vs Team Rumble LTM

Hôm nay bản cập nhật mới v6.31 đã chính thức được phát hành. Cùng FortniteVN ngó qua xem có những thay đổi gì quan...