Trong tuần này, chuỗi nhiệm vụ tuần thứ 5 – Season 6 sẽ đưa game thủ Fortnite vào chiến trận nhiều hơn khi toàn là nhiệm vụ bắn nhau và tiêu diệt đối thủ cùng chơi.

Hướng dẫn nhiệm vụ FREE

 • Chạy xe tối thiểu 25 qua 5 điểm Radar khác nhau: Chạy đến những chỗ có Radar trong hình, kiếm xe chạy ngang đồng hồ sao cho có vận tốc xe đạt hơn 25 – 27 là được.
 • Nhảy qua vòng trong lửa cùng với xe đẩy hàng hoặc xe Golf – Kiếm xe nhảy qua vòng lửa (Hình cuối bài viết)
 • Hoàn thành 3 thử thách theo thứ tự:
 1. Gây 200 dame bằng Shotgun 8 viên.
 2. Gây 200 dame bằng Pubm 5 viên.
 3. Gây 200 dame bằng Heavy 7 viên.

Hướng dẫn nhiệm vụ của BATTLE PASS

 • Tiêu diệt 2 ở khoảng cách dưới 5m.
 • Gây 500 dame bằng các loại súng SMG.
 • Tiêu diệt 2 thằng bằng Minigun (súng 6 nòng).
 • Hoàn thành 3 thử thách theo thứ tự:
 1. Gây 200 dame bằng súng lục .
 2. Gây 200 dame bằng súng lục giảm thanh .
 3. Gây 200 dame bằng súng lục 7 viên

Dưới đây là tóm tắt và bản đồ hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ tuần 5 season 6 by squatingdog:

Bản đồ nhiệm vụ tuần 5 season 6 Fortnite
Bản đồ nhiệm vụ tuần 5 season 6 Fortnite

Nhiệm vụ tìm ẩn các bạn cũng có thể theo dõi vị trí trên bản đồ. Tuần này chúng ta sẽ phải đến phía b2 để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ!