New Skins

Patch Notes

Patch Notes V11.40 Battle Royale Update

v11.40 is live for Battle Royale and includes the following changes: Introducing Sidegrading: the Heavy Assault Rifle returns. In non-competitive playlists, you can now...

Fortnite Season 8 Khẳng Định Top 1 Dòng Game Battle Royale

Hôm nay bản cập nhật cho season 8 chính thức được phát hành. Có quá nhiều những thay đổi về bản đồ, vũ khi...
4,233Người thíchThích
7,250Người theo dõiTheo dõi
3,928Người theo dõiTheo dõi

New iTems

New Grenade Launcher

Fortnite: Súng Phóng Lựu Mới Có Thể Sắp Ra Mắt

Những người khai thác dữ liệu đã phát hiện ra 'Proximity Grenade Launcher'. Trong tệp cập nhật Fortnite Battle Royale v9.20. Được phát hành vào thứ...
Cosmetics Fortnite Season 8

Tổng hợp Cosmetics (Skins, Emotes, Pickaxe..) Fortnite season 8

Tổng hợp tất cả các item bao gồm Skins, Emotes, Back Bling... Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các item này...
Fortnite v7.40 Cosmetics

Full Cosmetics Trong v7.40 Skins, Pickaxes, Back Bling…

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emote và Wraps. Được thêm vào trong game tại bản cập nhật v7.40. Các item...

Trọn Bộ Cosmetics (Skins, Emotes,Pickaxe…) Fortnite Patch v7.30 Update

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emotes và Wraps được tìm thấy trong bản cập nhật v7.30 Fortnite....
Fortnite v7.20 Full Cosmetics Update

Tổng Hợp Cosmetics Update Trong Fortnite Patch v7.20

Tổng hợp tất cả các Skins, Emotes, Gliders... tất cả đều được tìm thấy trong patch mới nhất v7.20.