New Skins

Patch Notes

Patch Notes V11.40 Battle Royale Update

v11.40 is live for Battle Royale and includes the following changes: Introducing Sidegrading: the...

Fortnite Season 8 Khẳng Định Top 1 Dòng Game Battle...

Hôm nay bản cập nhật cho season 8 chính thức được phát hành. Có...

New iTems

New Grenade Launcher

Fortnite: Súng Phóng Lựu Mới Có Thể Sắp Ra Mắt

Những người khai thác dữ liệu đã phát hiện ra 'Proximity Grenade Launcher'. Trong tệp cập nhật Fortnite...
Cosmetics Fortnite Season 8

Tổng hợp Cosmetics (Skins, Emotes, Pickaxe..) Fortnite season 8

Tổng hợp tất cả các item bao gồm Skins, Emotes, Back Bling... Bạn có thể tìm hiểu...
Fortnite v7.40 Cosmetics

Full Cosmetics Trong v7.40 Skins, Pickaxes, Back Bling…

Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emote và Wraps. Được thêm vào trong game...

Đang Hot

Leaked Item Shop – May 9th, 2022

Fortnite has added tomorrow's Item Shop sections to the server, giving us a preview of what will be available. The El Chapulín Colorado Set...